อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยกับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ในปี 2023

       BCT EXPO 2023  BCT EXPO 2023

      กรุงเทพฯ 24 เมษายน 2566 –อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ค่าวัสดุที่สูงขึ้นหรือการเข้ามาของดิจิทัล ดิสรัปชัน  ในที่ช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ จึงมีการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ด้วยปัจจัยที่หลากหลายด้านทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนัก

      การใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ไอโอที เทคโนโลยี AR และอีกมากมายในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลก ทำให้เห็นว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องลงทุนและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 

      เทคโนโลยีไอโอทีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เผชิญกับหลากหลายอุปสรรคใหญ่ อาทิ  การจัดการไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กำหนดเวลาที่เร่งรีบ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เป็นต้น 

      ทั้งนี้ไอโอทียังช่วยแก้ไขปัญหาดั้งเดิมของอุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การดำเนินงาน แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยด้วยโซลูชัน อาทิ  การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ ประมวลและติดตามผลข้อมูล ออโตเมชั่น การคาดการณ์ และอีกมากมาย โดยเทคโนโลยีใหม่นี้ได้แก่ การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) การพิมพ์สามมิติ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การวัดที่แม่นยำ บิ๊กดาต้าและเครื่องมือดิจิทัล เทคโนโลยีไอโอทีเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ และที่สำคัญยังช่วยเพิ่มอัตรากำไรได้อีกด้วย

BCT EXPO 2023  BCT EXPO 2023 

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐาน BIM ในประเทศไทย

      “สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยนำเทคโนโลยีมาใช้โดยมีพันธกิจในการเป็นสื่อกลางการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานของแบบจำลองสารสนเทศอาคารให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารมุ่งพัฒนามาตรฐานแบบจำลองสารสนเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ” ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ นายกสมาคม สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

เป้าหมายของการจัดงาน Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023)

      การจัดงาน Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) เป็นงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้โซลูชันดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกด้านของการก่อสร้างอาคารผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

BCT EXPO 2023 BCT EXPO 2023  

คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง?

      งาน BCT Expo 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง” งาน BCT Expo 2023 พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี โซลูชันดิจิทัล ระบบและอุปกรณ์เครื่องจักรครบวงจร โดยมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทและผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนจากภูมิภาคอาเซียนจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง  มาจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง  

เวทีทางธุรกิจและความรู้ระดับภูมิภาค 

      งาน BCT Expo 2023 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมในอุตสาหกรรมฯ อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนส่งทางราง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อร่วมสร้างเวทีทางธุรกิจและความรู้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

      “BCT Expo 2023 เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ให้เกิดการพบปะ พูดคุย และเรียนรู้เทรนด์บ่าสุดในอุตสาหกรรม ฯ ในระดับภูมิภาค ร่วมสร้างธุรกิจใหม่ เชื่อมต่อเครือข่ายคู่ค้าและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดิจิทัล ดิสรัปชั่นและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมฯให้ปัจจุบัน” นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้จัดงาน BCT Expo 2023

BCT EXPO 2023  BCT EXPO 2023  

เยี่ยมชมเว็บไซต์งานที่ : https://bct-construction.com หรือ www.bct-construction.com