สัมมนาสัญจร ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อย่างปลอดภัย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

       

สัมมนาสัญจรยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

      กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสัญจรประจำปีโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Pumps and Valves Asia และ งาน Thai Water Expo 2023

       กรมโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นและขานรับตามแผนนโยบาย BCG Economy รวมถึงการให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก กรมโรงงานฯ จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

       จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้า ฝ่ายปฏิบัติการ,วิศวกร, ช่างซ่อมบำรุง, และอื่นๆ มาร่วมรับฟังสัมมนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรชั้นนำ พร้อมพบการสาธิตเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ด้าน ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการชั้นนำมากมาย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดกับธุรกิจของท่าน กับสัมมนาสัญจรภายใต้หัวข้อ “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม** เป็นประธานและร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
  • เวลา 8.30 – 16.00 น.
  • โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
  • ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!
  • https://ers.ubmthailand.com/seminar/register/831
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: คุณธีรนันท์ กาญจนจงกล
  • โทร: 02 036 0500 ต่อ 819 อีเมล: Theeranan.k@informa.com

**หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการยืนยัน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#กรมโรงงาน #diw #informamarkets #pva #pumpsandvalvesasia #pumps #valves #thaiwaterexpo #thaiwater #hardware #fitting #technology #safety #roadshow #seminar #industrial#industry #environmental #green #greenfactory #greenindustry #preregistration