งานสถาปนิก 66 ภายใต้แนวคิด ตำถาด : Time of Togetherness

					</div>
				</div>				
			</div>
		</div>
			</div>
</div>


<style type= .detail{ background: #fff none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 4px; padding: 10px; transition: all 0.5s ease-out 0s; -webkit-transition: all 0.5s ease-out 0s; } .lg-toolbar{ background: black; } .lg-outer.lg-visible{ z-index: 11000; }