แบรนด์

จำนวน 1 บริษัท

หมวดสินค้า : วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน


เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ บจก.

      บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความภาคภูมิใจในการช่วยรีไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เราบริการจัดการประมูลรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก,กระดาษ,เหล็ก,ไม้,อลูมิเนียน ฯลฯ บริษัทเรายินดีบริการรับขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   นโยบายสิ่งแวดล้อม      บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึง

ที่อยู่ :   121/34 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร :   +66 3304 8172 , +669 8898 2289
อีเมล :   ar.recycling@hotmail.com