แบรนด์

จำนวน 2 บริษัท

หมวดสินค้า : ทำลายสินค้า


เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ บจก.

      บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความภาคภูมิใจในการช่วยรีไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เราบริการจัดการประมูลรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก,กระดาษ,เหล็ก,ไม้,อลูมิเนียน ฯลฯ บริษัทเรายินดีบริการรับขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   นโยบายสิ่งแวดล้อม      บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึง

ที่อยู่ :   121/34 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร :   +66 3304 8172 , +669 8898 2289
อีเมล :   ar.recycling@hotmail.com

โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล บจก.

      บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด      ดำเนินกิจการด้านประมูลซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม  รับซื้อ-ประมูลเศษเหล็กทั่วประเทศ รับซื้อเหล็กราคาสูง รับประมูลเศษเหล็ก รับซื้อเศษอลูมิเนียม ทองแดง ลวดทองแดง รับซื้อเศษเหล็กหนา เศษเหล็กปั๊ม เศษเหล็กทั่วไป เศษโลหะทุกชนิด ขี้กลึง ขี้กลึงเหนียว และเศษวัสดุอื่นๆ เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า        ผลกำไรที่เราต้องการ คือ การทำงานร่วมกันระยะยาว ไม่ใ

ที่อยู่ :   121/14 หมู่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร :   +663 844 5244 , +663 819 6244
อีเมล :   sales_fs@foursonsthailand.com