จำนวน 1 บริษัท

หมวดสินค้า : งานบริการ


วี แคร์ กรุ๊ป บจก.

      บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด         บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ให้บริการด้านการจัดหาพยาบาล ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ให้บริการรับจัดหาแพทย์และพยาบาลในโรงงาน ดูแลในการจัดระบบห้องพยาบาล บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ บริการเก็บขยะติดเชื้อพร้อมบริการขนขยะติดเชื้อ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ   วิสัยทัศน์ (Vision)         บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นจัดสรรบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญในสายอาชีพ เพื่อสามารถปฎิบัติงานตอบสนองความต้องการของลูกค้

ที่อยู่ :   สำนักงานใหญ่ : 189/143 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

สำนักงานย่อย : 61/14 ถนนเลี่ยงหนองมน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130