บริการรับซื้อ ประมูล ขาย วัสดุเหลือใช้ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด 
รับซื้อวัสดุเหลือใช้ บริการับบดพลาสติก และรับฝากสินค้า 

 

       ดำเนินกิจการด้านประมูลซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
บริการของ บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด 
    รับซื้อ-ขาย ประมูลวัสดุเหลือใช้ เศษเหล็กจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่เสร็จสิ้นจากการผลิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เหล็กแผ่น เหล็กท่อ เหล็กรีด รวมถึงวัสดุอื่นๆในอุตสาหกรรม 
    บริการบดพลาสติก เพื่อนำไปแปรรูป และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป รวมทั้งจำหน่ายพลาสติกบดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปต่อยอดทางธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติก ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าพลาสติกแบบใหม่  
    บริการจัดเก็บ รับฝากสินค้า ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริการหนึ่งของ โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่มากประสบการณ์ในการดูแลสินค้าของท่าน รวมทั้งยังมีบริการทำลายสินค้า BOI อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการทำงานได้ทำงานอย่างง่ายขึ้น 

 

     
วิสัยทัศน์ (VISION) ของ บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
    เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำงานอย่างมีออาชีพ เชี่ยวชาญงานที่ทำ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (MISSION) ของ บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
    1. มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
    2. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
    3. มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
    4. มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ เกิดจากความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นของมืออาชีพ
    5. รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ รักษาสิ่งแวดล้อม คืนกำไรสู่สังคม

    เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในความเห็นส่วนตัว การทำธุรกิจที่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว เป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน เราจึงสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ผลกำไรที่เราต้องการ คือ การทำงานร่วมกันระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรที่เป็นแค่ "เม็ดเงิน" แต่เป็นการดูแลธุรกิจของเราเสมือนเป็นเจ้าของที่รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกคน

 

สนใจติดต่อ
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด 
https://foursons.brand.co.th