โรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

 

       จากข้อมูลภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดในบรรดา 6 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งแม้จะเป็นภูมิภาคที่เล็กแต่ภาคตะวันออกกลับเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และสระแก้ว

       โดยในอดีตภาคเกษตรกรรมเคยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของเนื่องจากคนในพื้นที่ นิยมทำไร่ ทำนา ปลูกพืชสวนพืชไร่ และทำประมง แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาคตะวันออกเปลี่ยนไป ทำให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก นั่นคือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor- EEC (ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) โดยเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาว ทำให้สามารถดึงดูดให้โรงงานหลายแห่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานซึ่งตามมาด้วยการไหลเข้ามาของแรงงาน ทั้งจากภูมิภาคอื่นและต่างประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออก คือ อุตสาหกรรมการผลิต จึงทำให้เกิดโรงงานผลิตมากขึ้น อาทิ

   - โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟ้า ระยอง ชลบุรี
   - โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก
   - โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน
   - โรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่ม
   - โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
   - โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

       นอกจากนี้ที่ภาคตะวันออก มีท่าเรือเชิงพาณิชย์หลายแห่ง เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และที่ตั้งของภูมิภาค ยังมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวกทั้งทางถนนและทางอากาศ ทำให้มีบริการขนส่งขนส่งโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเกิดขึ้นอีกด้วย

 

-----------------------------------------------------------

BRAND.CO.TH
รวมแบรนด์สินค้า แบรนด์ธุรกิจ แบรนด์สินค้าอุตสาหกรรม

 

     เว็บไซต์ Brand.co.th เว็บที่ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ และผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์มากที่สุด เครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับนักธุรกิจที่ชื่นชอบ รูปแบบการค้าขายแบบ Digital Marketing หรือ Web Marketing สู่ผู้ซื้อตลาดในประเทศไทย และเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแบรนด์ผู้ผลิต แบรนด์สินค้าอุตสาหกรรม แบรนด์ธุรกิจ โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแบรนด์ แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมชลบุรี ระยอง โรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟ้า ระยอง โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก โรงงานผลิตแบรนด์สินค้าคุณภาพ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน โรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่ม จำหน่ายวัตถุดิบการผลิตชลบุรี ระยอง รับเหมาก่อสร้างและงานระบบชลบุรี ระยอง บริการขนส่งขนส่งโลจิสติกส์ภาคตะวันออก

     ฉะนั้นจึงทำให้ ผู้สืบค้นสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตในภาคตะวันออก เข้าถึง ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ จาก Search Engine ยอดนิยม สูงสุดถึง 10 ภาษา ด้วยการบริการในการออกแบบเว็บสับโดเมน (web subdomain) ที่สวยงามและนักการตลาดออนไลน์ที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE : @brandexdirectory
Website: https://www.brand.co.th
Inbox: https://lin.ee/kAEHZ2g
Email: info@brandexdirectory.com
Tel : +662 320 5915