จำนวน 1 บริษัท

หมวดสินค้า : ระบบบำบัดน้ำเสีย


เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ บจก.

      บริษัท เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ จำกัดบริการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการด้านการบำบัดน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียในโรงงาน ออกแบบและติดตั้งด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ให้การบำบัดน้ำเสียในแต่ละสถานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานและอุตสาหกรรม
โทร :   +66 3820 3201
อีเมล์ :   aawinner23@gmail.com
เว็บไซต์ :   -
ที่อยู่ :   99/27 หมู่2 หมู่บ้านพิมพาภรณ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมีองชสบุรี จังหวัดชลบุรี 20000