แบรนด์

จำนวน 1 บริษัท

หมวดสินค้า : โคมไฟแอลอีดีภูมิทัศน์


ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ บจก.

      บริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ จำกัด                                  บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ พ.ศ.2557 ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล BOI (Board of Invesment) ระยะเวลา 8 ปี โรงงาน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เมืองใหม่พัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงงานผลิตแอลอีดีชิป โดยใช้ไฟปลูกพืชแบบ FULL SPECTRUM ช่วยให้แสงได้รูปแบบเดียว โดยผ่านระบบการทำงานของโคมไฟปรับเปลี่ยนช่วงแสงตามการสั่งการ พร้อมระบบประมวลผล ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย BLE/Wi-Fi & Bluetooth และ IOT/IOS

ที่อยู่ :   122/14 หมู่ 6 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร :   +66 26 870 687
อีเมล :   Tech.power168@yahoo.com